מועדונים ופדרציות

ניהול ומטה

משתמשים

ללא הגבלת משתמשים

רישום

רישום פשוט ומהיר ומשתמש אישי לכל משתמש

נוכחות

יכולת ניתור וניהול נוכחות צוות ושחקנים

יומן

ניהול לו"ז פשוט לאימונים, משחקים, פגישות ומגרשים

מישמות ושיעורים

מתן משימות לצוות הניהול ושיעורי בית לשחקנים

הודעות

הודעות ועדוכנים בפלאפון ובמערכת

מאמן

אימונים

הכנת אימונים וערכי אימון

צייר טקטי

צייר טקטי ואנימטור

הכנה למשחק

הכנה למשחק

דוח לאחר משחק

ציונים, הערכות שחקים

שחקנים

תכניות פיתוחהכן עבור השחקנים

הערכות

ניתור, ניתוח והסקת מסנקנות

פיתוח שחקנים

ריכוז

ריכוז כל הנתונים והמידע של כל שחקנים

מגמות

ניתוח ומעקב אחר מגמות לאורך זמן

מידע אובייקטיבי

התממשקות ל-GPS ומערכות חיצוניות אחרות

השוואות

השוואות בין שחקנים

ניתוח

ניתוח והשוואות בין שחקנים

בריאות

מעקב אחר מצב הבריאותי והנפשי של השחקנים

אפליקציית שחקן

משתמש אישי

לכל שחקן יש משתמש אישי לאפליקציה

התאמה

כל שחקן יכול לבל את התכנית שמותאמת לו אישית

עדכונים

עדכונים לפלאפון ולאפליקציה

בריאות

שאלון בריאות יומי שהשחקן ממלא

שאלונים

שליחת שאלונים מותאמים לשחקנים

חינוך

שאלון בריאות יומי שהשחקן ממלא

מרכז רפואי

פציעות

יצירת ססטוס פציעה לכל שחקן

טיפולים

יצירת טיפולים ועדכונים על כל פציעה

טפסים

יצירת טפסים ושימוש בטפסים של FIFA

הרשאות

יצירת הרשאות לכל סוג איש צוות בנפרד – רופא, פיזאוטרפיסט, תזונאית

היסטורית פציעות

מעקב אחר היסטוריית הפציעות של השחקן

עדכון צוות

הצוות המקצועי מתעדכן בפציעות השחקנים

מרכז סקאוטינג

רשימת צפייה

יצירת רשימות צפייה לפי תפקיד, גיל, ציונים ועוד

כרטיס שחקן

יצירת כרטיס שחקן אשר נצפה

הערכת שחקנים

יצירת רשומה של העכת שחקנים ומתן ציונים

משחקים

דוח סקאוטנג לפי משחקים ויריבות

דוחות

יצירת דוחות מותאמים אישית לסוגי שחקנים ובהתאם למתודולגיה

Tryouts

יצירת Tryouts

מרכז אנליסטים

סטטיסטיקות

ראה כל ססטיסטיקות של הקבוצות, שחקנים, היסטוריה ומגמות

ספריות וידאו

ספריות וידאו לכל שחקן

תיוג וידאו

תיוג וידאו בשידור ישיר וחוזר של מהלכי משחק ושחקנים

מידע אובייקטיבי

חיבור למערכות חיצוניות כמו GPS ו-PlayerMaker

דאשבורד

מצגים מסכמים של דוחות, סטטסיטיקות ומגמות

השוואות

השוואות בין סטטיסטיקות של שחקנים

מרכז פסיכולוגיה

מרכז תזונה

מרכז כושר